prof. Dr.h.c. JUDr. Jan Kříž, CSc.Současné působení:

Je ředitelem Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vzdělání:

 • 1969 – gymnázium ukončeno maturitou 
 • 1970 - 1975 – studium na Právnické fakultě UK Praha se zvláštním zaměřením na občanské právo a práva k nehmotným statkům
 • 1975 – rigorózní řízení - získání titulu JUDr. 
 • 1976 - 1979 – interní aspirantura - vědecká příprava na katedře občanského práva a na Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK v téže době asistent na PF UK u prof. Karla Knapa
 • 1979 – obhájení disertační práce a získání titulu kandidáta právních věd
 • 1981 - 1983 – intenzívní jazyková příprava v Institutu zahraničního obchodu
 • 1983 - 1984 – studijní pobyt na Max-Planck Institutu v Mnichově
 • 1985 – jmenován docentem
 • 1986 – jmenován ředitelem Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního na PF UK
 • květen 2006 – udělen čestný doktorát Dr.h.c. Právnickou fakultou Univerzity v Pasově

Členství ve vědeckých organizacích:

 • 1990 - 1991 – člen Legislativní rady vlády České republiky
 • 1994 – člen Rady pro reklamu
 • 1996 – prezident Rady pro reklamu

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • účast na řadě tuzemských a zahraničních vědeckých konferencích, sympóziích a seminářích, část z nich i jako pořadatel i spolupořadatel, průběžná publikační činnost

Pedagogická činnost:

 • 2000 – jmenován profesorem občanského práva na PF UK v Praze

Ostaní aktivity:

 • 1990 – vedle pokračující pedagogické, vědecké a konzultační činnosti na Právnické fakultě UK a vedle výkonu funkce ředitele Ústavu založena Advokátní kancelář Kříž, Bělina a spol. 
 • souběh těchto činností trvá dosud
 • 1990 a dále – pokračování v pedagogické, vědecké, konzultační a publikační činnosti v rámci Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního
 • 1991 – dosud – společník AK Kříž a Bělina
 • 2000 – dosud – rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR