Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.

Současné působení:

Od r. 1973 pracuje v Ústavu chemických procesů AV ČR, v období 1992-1995 a 2004-2005 byl zástupcem ředitele, v letech 1996-2003 zastával funkci ředitele ústavu. Od r. 2009 je předsedou Akademie věd ČR.

Vzdělání:

Vystudoval fyzikální chemii na VŠCHT Praha, ve stejném oboru získal hodnost CSc. na tehdejším ÚTZCHT ČSAV (nyní ÚCHP). Na VŠCHT Praha se habilitoval v oboru chemické inženýrství (1994), obhájil zde doktorát věd (1999) a v r. 2003 byl jmenován profesorem chemického inženýrství. V r. 2006 obdržel čestný doktorát Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Od r. 2005 do 2009 byl místopředsedou AV ČR.

Předchozí působení:

V letech 1985-86 pracoval v rámci stipendia nadace Alexandra von Humboldta na Univerzitě Hannover, SRN; působí rovněž jako hostující profesor na Univerzitě Sao Paulo, Brazílie.

Vědecké zaměření:

Hlavním předmětem jeho odborného zájmu jsou vícefázové chemické reaktory. Publikoval 70 původních prací v impaktovaných mezinárodních časopisech, je spoluautorem 11 zahraničních a 10 čs. patentů, přednesl řadu zvaných přednášek na mezinárodních konferencích. Podle SCI je na jeho práce zhruba 900 citačních ohlasů. Získal řadu domácích i zahraničních vědeckých ocenění, v roce 2012 mu byla udělena medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Členství ve vědeckých organizacích:

Je členem Učené společnosti ČR, členem Rady Inženýrské akademie ČR, předsedou České společnosti chemického inženýrství a členem představenstva Svazu chemického průmyslu ČR. Je předsedou komise pro udílení hodnosti DSc. v oboru chemické inženýrství, dále členem vědeckých rad Univerzity Karlovy, VŠCHT Praha, FCHI VŠCHT Praha a FSI VUT Brno.

Byl opakovaně zvolen do prestižní funkce prezidenta Evropské federace chemického inženýrství (2006-2009), působil rovněž jako člen exekutivy World Chemical Engineering Council. V r. 2005 byl zvolen čestným členem Institution of Chemical Engineers UK, je členem European Academy of Sciences and Arts.