Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc, FCMAPůsobení:

Je česká lékařka, bývalá senátorka a nejcitovanější vědkyně.

Vzdělání: 

MUDr. (1970) – Fakulta všeobecného lékařství UK
CSc. (1976) – Fyziologický ústav, ČSAV, Praha
Dr.Sc. (1990) – Masarykova Univerzita, Brno
Docent (1994) – Karlova Univerzita, Praha 
Profesor (2000) – Karlova Univerzita, Praha

Zaměstnání a zahraniční stáže:

 • 1970 – 75 – Vědecká výchova, Fyziologický ústav ČSAV
 • 1976 – 83 – Vědecký pracovník, Fyziologický ústav ČSAV
 • 1977 – Visiting Research Fellow, Department of Physiology, University of Goteborg, Sweden 
 • 1983 – 90 – Vedoucí Laboratoře neurohumorálních regulací, Ústav fyziologických regulací ČS AV
 • 1984 – Visiting Professor, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany
 • 1985 – 86 – Visiting Senior Research Fellow, University of Western Australia, Perth, Australia 
 • 1991 – Vedoucí Oddělení neurověd, Ústav experimentální medicíny, AV ČR 
 • 1996 – Vedoucí Ústavu neurověd 2. LF UK, Praha
 • 2000 – Vedoucí Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad UK v Praze
 • 2001 – Ředitelka Ústavu experimentální medicíny AVČR
 • 2012 – Senátorka Parlamentu České republiky
 •             Místopředsedkyně Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Ocenění: 

 • 1976 a 1978 – Odměny Československé akademie věd
 • 1982 – Cena Československé akademie věd
 • 1984 – Cena Československé fyziologické společnosti
 • 1992 – Cena České lékařské společnosti J.E. Purkyně
 • 1993 – Cena České společnosti pro neurovědy
 • 1994 – Cena České lékařské společnosti J.E. Purkyně
 • 1997 – Cena Akademie věd České republiky
 • 1997 – Cena nadace Janssen – Cilag za nejlepší práci v neurologii
 • 1999 – Zvolená členka Academia Europaea
 • 2003 – Purkyňova Medaile AVČR
 • 2004 – Lady pro soutěž českých 100 nejlepších
 • 2004 – Zvolená členka České lékařské akademie
 • 2005 – Haškovcova cena Nadace Jansen – Cilag 
 • 2009 – Medaile J. Trapla za zásluhy ve vědecké práci 
 • 2009 – Medaile za zásluhy Ústavu experimentální medicíny AVČR
 • 2009 – Čestné členství neurovědní společnosti JEP 
 • 2009 – Čestné členství Purkyňovy společnosti JEP 
 • 2009 – Cena Purkyňovy společnosti JEP za nejlepší publikaci v r. 2008
 • 2011 – Zvolená členka Učené společnosti České republiky
 • 2011 – Manažerka roku 2011
 • 2013 – Cena Prague Convention Bureu za dlouhodobý přínos kongresové turistice
 • 2013 – Státní cena – Medaile za zásluhy 1. stupně
 • 2014 – Čestná medaile Univerzity Karlovy

Publikace: 

Celkem 857 publikací, z toho 347 publikací in extenso v impaktovaných časopisech, 39 kapitol v knihách, autorka 1 monografie, a editorka 4 knih. Citační ohlas podle SCI - publikace byly citovány více než 9070 krát (bez autocitací více než 7299 krát). Spoluautorka 6 patentů. Její H-index je 51.

Organizace konferencí a symposií: 

Organizátorka a spoluorganizátorka 20 mezinárodních symposií a kongresů. Organizátorka 3 mezinárodních výukových workshopů pro mladé vědecké pracovníky. Je často v programových výborech mezinárodních kongresů.

Nejdůležitější volené a jmenované funkce: 

 • 1994 – Redakční rada časopisu ”The Neuroscientist” (Williams and Wilkins, USA)
 • 1999 – Redakční rada časopisu Journal of Neuroscience Research (Wiley – Liss, USA)
 • 2001 – 07 Členka Exekutivního výboru FEPS (Federation of European Physiological Societies)
 • 2002 – 08 Redakční rada časopisu Physiological Reviews
 • 2002 – Členka Exekutivního výboru IBRO (International Brain Research Organization)
 • 2002 – Předsedkyně poroty soutěže Česká hlava
 • 2003 – Členka Podoborové komise Grantové agentury České republiky
 • 2003 – 07 Členka Oborové rady Grantové agentury Ministerstva zdravotnictví
 • 2003 – Členka Exekutivního výboru Academia Europea pro biomedicínské obory
 • 2003 – Redakční rada časopisu Neuron – Glia Biology
 • 2003 – Redakční rada časopisu Neuroscience Letters
 • 2003 – Redakční rada časopisu International Journal of Developmental Neuroscience
 • 2003 – Členka Exekutivního výboru Academia Europea pro biomedicínské obory
 • 2003 – Členka Gremia AVČR pro řízení komisí pro obhajoby DSc
 • 2003 – Předsedkyně komise pro obhajoby DSc v oboru Biomedicína
 • 2003 – Členka Vědecké rady IKEM
 • 2003 – Předsedkyně Klubu Česká hlava
 • 2004 – Předsedkyně Nadace Buněčná terapie
 • 2005 – Členka Exekutivního výbory Evropské společnosti pro neurochemii
 • 2005 – Předsedkyně České společnosti pro Neurovědy
 • 2005 – 07 Členka Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví 
 • 2008 – Členka poradního sboru SÚKL
 • 2009 – Členka Oborové rady Grantové agentury ČR
 • 2009 – Členka Exekutivního výboru EDAB (The European Dana Alliance for the Brain)
 • 2010 – Redakční rada časopisu Neuoscience and Medicine
 • 2010 – Místopředsedkyně Výzkumné rady TAČR
 • 2014 – Členka Globálního exekutivního výboru DABI (Dana Alliance for Brain Initiatives)
 • 2014 – 1. místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Pedagogická činnost:

Školení vědeckých pracovníků: Vedení kandidátských a doktorandských prací: 25 úspěšně obhájených kandidátských a doktorských prací, v současné době vedení 5 doktorandských prací. Pravidelné přednášky v postgraduálních kurzech v biomedicíně v oboru neurověd. Koordinátorka Doktorského grantu v oblasti Neurověd GAČR.