Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.Odborné zaměření:

Kulturní dějiny 16.-19. století se zaměřením na výtvarné umění baroka, dějiny sběratelství, písemné prameny k dějinám výtvarného umění

Jazyky:

 • mateřský jazyk: čeština
 • aktivně: angličtina, němčina, ruština
 • pasivně: polština, italština, latina

Vysokoškolské vzdělání: 

1984–1989 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (historie) 

Předchozí působení:

 • 1982 – 1984 Vojenský projektový ústav, Praha (projektant) 
 • od 1987 Národní galerie v Praze (1987-1989 referent metodického odboru
 • 1989-1991 odborný pracovník Archivu NG, 1991-2001 vedoucí Archivu NG, od 2001 ředitel Sbírky starého umění) 
 • od 1994 Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, katedra dějin a didaktiky dějepisu (1994 – 1997 odborný asistent, 1997 – 2008 docent, od 2008 profesor) 

Dosažené akademické a vědeckopedagogické tituly: 

 • 1988 prom. hist. 
 • 1989 PhDr. 
 • 1997 docent Univerzity Karlovy Praha
 • 2006 Ph.D. 
 • 2008 profesor Univerzity Karlovy Praha

Členství (výběr): 

 • 1991-2001 poradní sbor literárního archivu Památníku národního písemnictví v Praze
 • 1995-2003 vědecká rada Památníku národního písemnictví v Praze
 • 1996- redakční kruh Dějiny a současnost 
 • 1999-2006 Národní komitét pro historiografii ČR 
 • 2000- oborová rada doktorského studijního programu Historické vědy na Univerzitě Karlově Praha 
 • 2001- Redakční rada Bulletinu Národní galerie v Praze (šéfredaktor od 2002) 
 • 2002- Rada Národního muzea v Praze 
 • 2002- Redakční rada Historický obzor
 • 2003- Programová rada Národní galerie v Praze
 • 2004- poradní sbor Jihočeského muzea v Českých Budějovicích 
 • 2004-2006 Grantová agentura Univerzity Karlovy Praha
 • 2004- oborová rada doktorského studijního programu Historické vědy na Univerzitě Pardubice
 • 2004- pracovní skupina pro historii při Akreditační komisi vlády ČR
 • 2009- vědecká rada Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha

Granty, výzkumné záměry (výběr): 

 • 2000-2001 Umění, kultura a společnost 17. a 18. století, grant Ministerstva kultury ČR, RK99P03OMG001 – řešitel Vít Vlnas 
 • 2002-2003 Umění a kultura doby biedermeieru, grant GA ČR, 408/02/1256 – řešitel Radim Vondráček
 • 2004-2005 Korunovační cesta Karla VI. do Prahy 1723, grant GA AVČR, B 8164401 – řešitel Vít Vlnas
 • 2005–2006 Slezsko – perla v České koruně / Silesia, the pearl of the Crown of Bohemia, grant EU – CULTURE 2000 (Education and Culture) – řešitel za českou stranu Vít Vlnas
 • 2005-2011 Slezsko – perla v České koruně / Silesia, the pearl of the Crown of Bohemia, Výzkumný záměr, Ministerstvo kultury ČR, MKO 0002328101 - řešitel Vít Vlnas
 • 2008-2011 Karel Škréta (1610–1674), doba a dílo / His Era and Work, Výzkumný projekt Národní galerie v Praze, podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (2. výzva) v rámci Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norského království (EES), CZ 0112 – hlavní řešitel Vít Vlnas 

Účast na mezinárodních projektech (výběr): 

 • 1991-1993 Baroko ve střední Evropě / Baroque in Central Europe (CZ– I – A – HR – H – SK) 
 • 2001-2003 Bohemia Magica: česká sezóna ve Francii / une saison tchèque en France (CZ – F) 
 • 2005-2007 Slezsko – perla v České koruně / Silesia, the Pearl of the Crown of Bohemia 
 • (CZ –PL – D) 
 • 2006–2009 Hans Rottenhammer (1564-1625) (CZ – D) 

Dlouhodobější zahraniční stáže (výběr): 

 • 1990 (IX.-X.) PL Varšava, Lodž, Krakov (Muzeum narodowe w Warszawie) 
 • 1995 (VI-VII.) D Münster i W. (Summer Seminary – Robert Darnton, International Society of Eighteenth Century Studies – Wilhelmsuniversität Münster, stipendium Andrew Mellon Foundation) 
 • 1995 (XI.-XII.) GB Liverpool (National Council on Archives, stipendium The British Council) 
 • 1998 (VII.-X.) D Wolfenbüttel (Herzog-August-Bibliothek, stipendium Andrew Mellon Foundation) 
 • 2005 (XI.-XII.) NL Tilburg – Amsterdam (Workshop “The Dynasties´ Destiny“, stipendium International Forum of Museums) 

Aktuální vědeckopedagogická činnost (výběr): 

 • Akademický rok 2009/2010 Předseda komisí pro státní závěrečné zkoušky a pro rigorózní zkoušky (PhDr.) Školitel – konzultant 7 studentů doktorského programu (Ph.D.) 
 • 1997–2010 Člen, resp. předseda celkem 12 komisí ustavených k řízení o udělení titulů Ph. D., docent a profesor na Univerzitě Karlově Praha a Masarykově univerzitě Brno

Vyžádané přednášky a semináře typu „invited speaker“ v zahraničí (kromě účasti na odborných konferencích): 

 • 1991 F Paříž (Université Paris III) 1998 USA Washington (U. S. Holocaust Memorial Museum) 
 • 1998 GB Londýn (The European Academy for the Arts) 
 • 1999 CH Lucern (European Science Foundation Strassbourg) 
 • 2001 A Vídeň (Institut für Geschichte der Universität Wien) 
 • 2001 USA New York (The Czech Centre) 
 • 2002 F Lille (Université Charles de Gaulle) 
 • 2004 USA Minneapolis (University of Minnesota) 

Udělené ceny (výběr): 

 • 1993 výroční cena nakladatelství Mladá fronta
 • 1997 výroční cena České učené společnosti v kategorii juniorů
 • 2002 cena Magnesia Litera (za nejlepší odbornou publikaci roku 2001) 
 • 2003 chevalier de l´Ordre des arts et des lettres