Zdeněk Šámal

Předchozí působení:

  • V devadesátých letech působil mimo jiné čtyři roky jako televizní zpravodaj v Rusku.
  • V letech 1998 až 2000 byl šéfredaktorem zpravodajství ČT. 
  • V roce 2001 na Slovensku spoluzakládal zpravodajskou televizi TA3. 
  • Později, už jako ředitel zpravodajství ČT, zakládal zpravodajskou stanici ČT24, a za jeho působení v této funkci vznikl i sportovní kanál ČT4. 
  • Před příchodem do Z1 zastával pozici šéfredaktora internetového zpravodajství televize Nova. 
  • Do ledna 2011 generální ředitel TV Z1.

Publikační činnost:

Je autorem knih Ruské mafie (2000) a Objektiv z Ruska (2008), podílel se též na knize Válka o Irák (2001).

Ostatní aktivity:

Aktivně se zajímá o archeologii, kterou začal studovat na FF UK.