Zlato je drahým kovem, které se v průběhu dějin významně podílelo na hospodářské a kulturní úrovni civilizace. Shodou okolností se na území České republiky nachází hned několik ekonomicky významných ložisek zlata. Přednáška se zaměří na klasické využití zlata, cenu zlata, na světovou produkci zlata, na ložiska a výskyty zlata v Českém masivu a na faktory znemožňující řádné vyhodnocení průmyslového významu popisovaných ložisek a výskytů zlata na našem území. V další části se podíváme na konkrétní ložisko, a tím bude posouzení možnosti dobývání zlata na ložisku Zlaté Hory – západ, na obecné předpoklady ekonomického posouzení otvírky ložiska ZH – Z.

Obsahem přednášky bude také ekonomické shrnutí zvolených dvou variant exploatace ložiska a také aspekty související s (ne)realizací projektu, včetně shrnutí a doporučení dalších kroků. Úplný závěr přednášky bude zaměřen na zajímavosti a novinky ve využití či získávání zlata.

 Přednáška je pořádána Společností Národního muzea – Mineralogickou sekcí.


Přednáší: Ing. Pavlína Janiková, Ph.D.
Kontakt: Lukáš Zahradníček (lukas_zahradnicek@nm.cz)
Vstup zdarma
Přednáška se koná v sále "H"

 

FOTOGRAFIE