Na východě Amazonského pralesa, podél řeky Ucayali, žijí dodnes členové kmene Shipibo. Tito lidé stále částečně dodržují tradiční zvyky, mezi které se kromě jiných (např. konzumace známé ayahuascy) řadí i výroba působivých keramických nádob. Ty jsou zdobeny nejčastěji červeno-černými ornamenty připomínajícími komplikované bludiště a některé z nich jsou dokonce opatřeny vymodelovanými lidskými tvářemi. K jejich výrobě, která není nijak složitá, potřebovali Shipibové jen hlínu, popel a vlastní ruce.

Sami tedy vyzkoušíme tuto Indiány využívanou techniku a na konci přibližně dvouhodinového workshopu si každý bude moci odnést vlastní malou nádobku.


Vstupné: 90 Kč
Nutná rezervace

 

FOTOGRAFIE