Vědecké zaměření:

oděv a textil 18. – 20. stol., lidová obřadnost

Vzdělání:

Filozofická fakulta UK, obor etnologie

Předchozí působení:

RMK, Centrum pro TLK

Výstavy a muzejní práce:

 • Od Barbory k masopustu, Botanická zahrada v Praze, ( autor)
 • Farní muzeum Kondrac (spoluautor expozice); Mládí našich babiček, RMK, (spoluautor)
 • Jejich osudem byla Thálie, RMK,(autor)
 • Jak se dříve jedlo, pilo, stolovalo, RMK, (spoluautor)
 • Putování Českobrodskem, RMK; Putování Kouřimskem RMK, (spoluautor)
 • Betlémy, RMK, (autor)
 • Výroční obyčeje ve středních Čechách, putovní výstava, středočeská muzea a Muzeum Wsi Opolskiej v Opole, (spoluautor)
 • Střední Čechy a tradiční lidový oděv, putovní výstava, středočeská muzea a Muzeum Wsi Opolskiej v Opole, (autor)
 • Oděv na Berounsku, MČK,(spoluautor)
 • Hračky, MČK, (autor)
 • Poslední věci člověka, MČK, (spoluautor).


Publikační činnost (výběr):

 • Jiřikovská, Vanda, Přenosil, Jiří a Přenosilová, Dana. Rok s tradičními obyčeji a slavnostmi ve středních Čechách. Jaro a léto, Regionální muzeum v Kolíně, 2012, 121 s. 
 • Jiřikovská, Vanda, Přenosil, Jiří a Přenosilová, Dana., Dana. Rok s tradičními obyčeji a slavnostmi ve středních Čechách. Podzim a zima, Regionální muzeum v Kolíně, 2013, 123 s.
   Rozumím