Myjava je slovenská národopisná oblast, která přes hraniční hřeben Bílých Karpat sousedí s Moravským Slováckem. Tato oblast je z hlediska lidové kultury bohatá a v mnohém specifická, což je mj. dáno i charakteristickým kopaničářským osídlením. Historik a folklorista Adam Votruba promluví o lidové písni z Myjavy z hlediska její hudební i slovesné stránky. Téma vychází z terénního výzkumu probíhajícího v letech 2013–2019. V závěru přednášející představí svou publikaci Myjavské písně, v níž shromáždil na 500 písňových zápisů z dosud živého ústního podání a přinesl i některé nové poznatky k otázce myjavského hudebního dialektu.


Přednáší: Adam Votruba
Vstupné: 30 Kč