Na letním příměstském táboře Národního muzea se děti seznámí se způsobem života našich předků, prostřednictvím výtvarných dílen si osvojí práci s přírodními materiály, nebo se naučí péct rohlíky a housky. Děti se mohou těšit také na celotáborovou hru, sportovní aktivity či dramatické dílny. Program tábora se bude odehrávat především v Národopisném muzeu Národního muzea v Kinského zahradě.


Věk: 6–8 let (kapacita je omezená – max. 20 dětí)
Cena: 2.800 Kč/dítě (pondělí–pátek)
Speciální cena: 2.600 Kč/dítě (pondělí–pátek) – pouze pro sourozence, kteří jsou přihlášeni ve stejném termínu
Termín a čas konání: 20. 7.–24. 7. 2020, 8.00–16.00 h, sraz vždy před branou do Kinského zahrady
Pro děti je zajištěn teplý oběd a pitný režim.
Informace: Mgr. Kateřina Musílková, katerina_musilkova@nm.cz , tel.: 725 773 909 

Do 3 dnů od odeslání elektronické přihlášky (níže na stránce) Vám zašleme na email závazné potvrzení rezervace místa na příměstském táboře a variabilní symbol k uhrazení táborové taxy. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet Národního muzea. Platbu je nutné uhradit do 7 dnů od obdržení variabilního symbolu, v opačném případě Vaše rezervace propadá.


Proč příměstský tábor s Národním muzeem?

  • Nabízíme smysluplný a různorodý program:
  • celotáborová hra se vzdělávacím záměrem
  • sportovní a týmové aktivity
  • výtvarné a dramatické dílny
  • Zaručujeme odborný dohled s profesionálními instruktory.
  • Děti trávící prázdniny v Praze se mohou vzdělávat, bavit a potkat nové kamarády při smysluplných činnostech všestranně rozvíjejících jejich schopnosti.

STORNO podmínky: 

  • Odhlásíte-li dítě 3–1 den před začátkem konáním programu, storno poplatek činí 100% z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 4–7 dní před začátkem konání programu, storno poplatek činí 50% z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 8 a více dní před začátkem konání programu, storno poplatek činí 30% z ceny.

Nemůže-li se dítě tábora účastnit ze zdravotních důvodů nebo onemocní-li během tábora, storno poplatek činí 30% z ceny. V tomto případě je nutné doložit potvrzení od lékaře. 

V případě zajištění náhradníka z Vaší strany storno poplatek neúčtujeme.

Přihláška na příměstský tábor Řemeslné hrátky od 20. do 24. 7. 2020

Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Rodné číslo
Zdravotní pojišťovna
Bydliště
Jméno rodiče (zákonného zástupce)
Telefon (rodiče)
E-mail (rodiče)
Cena příměstského tábora bude uhrazena
V případě požadavku na zaslání faktury pro Vašeho zaměstnavatele uveďte jeho přesnou fakturační adresu

Fotoalbum