Muzeum nebo pivovar? Návštěvníci hledají obojí. Když manželé Fingerhutovi v roce 1826 kupovali dům na Betlémském plácku v centru Prahy, netušili, že z výnosů dobře vedené živnosti vinopalny a pivovaru bude jednou slavné muzeum neevropských světů. O vznik muzea se zasloužil jeden ze dvou synů, a to Vojta Náprstek. Dnešní muzeum asijských, afrických a amerických kultur pod křídlem Národního muzea čeká zásadní období. Muzeum, jehož sbírky se tvořily v minulosti ryze sběratelsky, později i politicky/administrativně (svozy, konfiskovaný majetek), nyní především nákupy a dary od cestovatelů, diplomatů či odborníků, dnes zaujímá v muzejním tuzemském prostoru jedinečnou roli. Aby si tuto roli zachovalo nejen sbírkově, ale i prezentačně, projde v následujícím období proměnou stavební, ale i obsahovou.

Jaké bude nové etnologické muzeum Vojty Náprstka? Bude jiné, bude se lišit? Ano, díky svému vzniku a původu sbírek od evropských muzeí, která získávala předměty převážně ze své koloniální minulosti. Proto budeme veřejně diskutovat o vnější i vnitřní podobě muzea po celou dobu rekonstrukce budov, stavby depozitáře a přípravy nových expozic.

V roce 2020 nás čeká 5 diskusních večerů, na kterých představíme hlavní ideovou myšlenku plánovaných expozic, sbírkový fond muzea a přístupy k tvorbě expozic. V roce 2021 budou podobné večery pokračovat s architektem a jeho týmem na téma rekonstrukce muzea a jeho podoby, prezentace a výstavní etika v muzeích s mimoevropskými sbírkami.

Program diskusí: