Prostory domu U Halánků se v druhé polovině 19. století proměnily v centrum středostavovské a intelektuální sociability. V osobě Vojty Náprstka se zajímavým způsobem spojovaly dvě zdánlivě protichůdné tendence. Na straně jedné se stal průkopníkem a propagátorem modernity a pokroku, nejen ve smyslu technické civilizace, ale i v prosazování specifické podoby ženské emancipace. Zároveň však koncentroval kolem sebe okruh osobností nacionálně konzervativního smýšlení. Vnitřní rozpor se projevil i v podobě sbírkové a prezentační činnosti Průmyslového muzea. Příspěvek se prostřednictvím analýzy vnitřního složení sbírkových předmětů a jejich zařazením do kontextu sociálních a kulturních determinant snaží zařadit aktivity rodiny Náprstkových do kontextu vývoje české společnosti druhé půle 19. století.


Přednáší: Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.
Vstupné: zdarma