Druhá přednáška z kurátorského cyklu Tělesné modifikace představí úpravy lidského těla po smrti. Trvalé nebo dočasné modifikace lidského těla mívají nejčastěji statusové, estetické nebo zdravotní motivace, mohou být jednorázové nebo se postupně rozšiřovat a podle charakteru se provádějí od nejútlejšího do nejpokročilejšího věku. V řadě světových kultur provázejí člověka nejen po celý život, ale i po smrti. Úpravy mrtvého těla nebo jeho vybraných částí mohou následovat bezprostředně po smrti, ale také probíhat s odstupem několika měsíců, let nebo i v průběhu celých generací. Není to vždy vyjádření úcty zemřelému – cílem může být jeho dehonestace, ochrana živých nebo vykonání náboženského rituálu. Přednáška se bude věnovat mumifikaci, remodelaci hlav, kanibalismu i relikviím v kontextu kultur od Tichomoří po Evropu.


Přednáší: Gabriela Jungová
Vstupné: 30 Kč