Národní památník na Vítkově nabízí k dispozici návštěvníkům se zrakovým znevýhodněním haptický model umístěný v předsálí prezidentského salonku a vstupu do kavárny.

Haptický model je ve formě průřezu této okázalé funkcionalistické stavby vyznačující se svou pravidelností interiéru. Umožňuje tak nejen lepší orientaci v prostoru, ale zároveň návštěvníkům představuje zajímavé architektonické členění památníku. V pravé části modelu jsou umístěny popisky v Braillově písmu, díky kterým má návštěvník se zrakovým znevýhodněním možnost zjistit, jakou část památníku právě zkoumá.

Model je vytvořen ze dvou materiálů – hlavní korpus je vytvořen z překližky, socha Jana Žižky je vytištěna na 3D tiskárně. Velikost haptického modelu je 143 cm na délku a 30 cm na výšku. Velikost sochy Jana Žižky je 8 cm na šířku a 12 cm na výšku.

Model vznikal v rozmezí let 2016–2018 ve spolupráci Národního muzea, ČVUT a MU v Brně. Realizace projektu vzešla z iniciativy Národního muzea a výrobu modelu zajistila fakulta architektury ČVUT ve spolupráci s partnerskými institucemi. Supervizi jeho výroby a vyhotovení popisků modelu a plánku budovy, oboje v Braillově písmu, organizovali zástupci Teiresiás MU a ELSA ČVUT, spolků pro podporu studentů se specifickými nároky. Díky všem, kteří se do projektu zapojili, tak mohl vzniknout haptický model, který obsahuje všechny výrazné stavební prvky dle reálného vzhledu prostoru Památníku.

Otevírací doba

Pondělí zavřeno
Úterý zavřeno
Středa 10:00  -  18:00
Čtvrtek 10:00  -  18:00
Pátek 10:00  -  18:00
Sobota 10:00  -  18:00
Neděle 10:00  -  18:00

Od 1. dubna do 31. října je otevřeno i ve středu.

Od 1. listopadu do 31. března je přístup na vyhlídku možný jen do 16:00 hod.

Na vyhlídku je umožněn vstup poslednímu návštěvníkovi 30 minut před koncem otevírací doby.

Café Vítkov

Upozornění:

Prostory Národního památníku na Vítkově a Čestného dvora není možné využít pro pořádání soukromých akcí a akcí komerčního charakteru.

Vstupné

EXPOZICE

Zdarma