Zvláštní pozornost je věnována politickým procesům a Miladě Horákové. Žáci analyzují její dopis psaný z pankrácké věznice před popravou. Program probíhá v expozici a kolumbáriu Památníku a žáci mají k dispozici pracovní listy. Po skončení programu si skupina může prohlédnout celý objekt Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky (v ceně vstupenky).

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ

Objednávky: edukacehm@nm.cz

Vzdělávací obor: Dějepis, Výchova k občanství, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: totalita, kult osobnosti, politické procesy, komunistická propaganda, korespondence Milady Horákové

Výstupy žák: rozumí pojmům totalita, komunismus a politické procesy a přemýšlí o nich


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 25

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma