Děti do pohádky vstupují svým zpěvem a po jejím skončení si znovu připomenou, s jakými hudebními nástroji se v příběhu setkaly. Programem, kde nechybí ani praktické ukázky hry na jednotlivé nástroje, provádí lektor Pavel Macků. 

 

Do objednávky uvádějte prosím název programu, preferovaný termín, školu, věk a počet žáků.

Volné termíny: 29. a 30. dubna, 24. a 25. května vždy od 9, 11 a 14 hod.

Objednávky: cmh@nm.cz

Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: hudební nástroje, zpěv, pohádka, Pavel Macků

Výstupy žák: zná nejznámější hudební nástroje a má představu o jejich vývoji


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
min. 20, max. 50

Cena
MŠ 500 Kč/třída, ZŠ 900 Kč/třída, pedagogický doprovod zdarma