Děti do pohádky vstupují svým zpěvem a po jejím skončení si znovu připomenou, s jakými hudebními nástroji se v příběhu setkaly. Programem, kde nechybí ani praktické ukázky hry na jednotlivé nástroje, provádí lektor Pavel Macků. 

Termíny pro 2. pololetí jsou v tuto chvíli kompletně obsazené.

Při objednávce (pouze na e-mailu) uvádějte prosím název programu, preferovaný termín, školu, věk a počet žáků.

Objednávky: cmh@nm.cz

Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: hudební nástroje, zpěv, pohádka, Pavel Macků

Výstupy žák: zná nejznámější hudební nástroje a má představu o jejich vývoji


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
min. 20, max. 50

Cena
MŠ 500 Kč/třída, ZŠ 900 Kč/třída, pedagogický doprovod zdarma