Program k expozici Bedřich Smetana (1824–1884)

Program je zaměřený na klavírní skladby tohoto autora, kombinuje prohlídku expozice a aktivní poslech klavírních skladeb. Děti jsou vedeny k vlastnímu vystižení nálady a charakteru vybraných programních skladeb.

Cílenost: ZŠ (od 4. třídy), SŠ

Objednávky: alena.reichova@nm.cz, tel.: 222 221 325

Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: Bedřich Smetana, Libuše, Má vlast, Národní divadlo

Výstupy žák: zná nejznámější Smetanova díla, je schopen hudbu vnímat adekvátně jejímu obsahovému tématu


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 20 Kč/žák + 900 Kč/třída, pedagogický doprovod zdarma