Program je zaměřený na klavírní skladby tohoto autora, kombinuje prohlídku expozice a aktivní poslech klavírních skladeb. Děti jsou vedeny k vlastnímu vystižení nálady a charakteru vybraných programních skladeb.

V současné době jsou objednávky tohoto programu dočasně pozastaveny. Místo programu je možné objednat komentovanou prohlídku expozice. Děkujeme za pochopení. 

Cílenost: ZŠ (od 4. třídy), SŠ

Objednávky: alena.reichova@nm.cz, tel.: 222 221 325

Vzdělávací obor: Dějepis, Hudební výchova, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: Bedřich Smetana, Libuše, Má vlast, Národní divadlo

Výstupy žák: zná nejznámější Smetanova díla, je schopen hudbu vnímat adekvátně jejímu obsahovému tématu


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
ZŠ a SŠ 30 Kč/žák + 900 Kč/třída, pedagogický doprovod zdarma