Lektorovaný program uvede žáky do problematiky starověkého Egypta. Žáci se hravou formou seznámí se staroegyptskými pohádkami, písemnictvím, panovníky a náboženským životem. Společně budou hledat paralely mezi staroegyptskou a naší kulturou. Během programu se také seznámí s nejvýznamnějšími objevy českých egyptologů v Abúsíru.

Objednávky: online (níže na této stránce), vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

Klíčová slova: starověký Egypt, pohádky, králové a princové Abúsíru, kalendář, pyramidy, inspirace

Výstupy žák: chronologicky i geograficky zařadí starověký Egypt; chápe jej jako zdroj inspirace západní civilizace


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma