V rámci online lektorovaného programu se pomyslně vydáme za panovníky 5. dynastie, kteří byli nazýváni Slunečními králi. Seznámíme se se staroegyptskými příběhy a vyzkoušíme si psát hieroglyfickým písmem. Přiblížíme si, jak se žilo ve Starém Egyptě a jak si staří Egypťané představovali život po smrti. Během programu se také seznámíme s nejvýznamnějšími objevy českých egyptologů v Abúsíru.

Program doporučujeme pro děti 4.–6. třídy ZŠ.

Objednávky: online (níže na této stránce), vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443, platba možná pouze na fakturu

Technické vybavení: internetové připojení, webkamera (doporučená), mikrofon; program bude veden přes platformu MS Teams, odkaz k připojení a instrukce k programu budou zaslány e-mailem; v případě, že zvolená platforma není pro školu vyhovující, po dohodě je možné se připojit přes jiné platformy, jimiž disponuje objednávající škola.

Klíčová slova: starověký Egypt, písemnictví, Sluneční králové, pyramidový komplex, posmrtný život, Abúsír, papyrus Westcar, uměn

Výstupy žák: chronologicky i geograficky zařadí starověký Egypt; popíše pyramidový komplex; ví, jak staří Egypťané zobrazovali lidskou postavu; chápe starověký Egypt jako zdroj inspirace západní civilizace


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
500 Kč/třída