V rámci lektorovaného programu se pomyslně vydáme za panovníky 5. dynastie, kteří byli nazýváni Slunečními králi. Seznámíme se se staroegyptskými příběhy a vyzkoušíme si psát hieroglyfickým písmem. Přiblížíme si, jak se žilo ve Starém Egyptě a jak si staří Egypťané představovali život po smrti. Během programu se také seznámíme s nejvýznamnějšími objevy českých egyptologů v Abúsíru.

Program doporučujeme pro děti 4.–6. třídy ZŠ.

Objednávky: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443, platba možná pouze na fakturu

Termíny: programy nabízíme v následujících termínech: 13.–17. 9., 20.–21. 9., 27.–30. 9., vždy v čase 9.45 a 11.30.

Průběh návštěvy: školní skupina vstupuje do výstavy společně s ostatními návštěvníky v čase 9.15, respektive v 11.00 a během následujících 30 minut si může samostatně prohlédnout výstavu. Lektorovaný program začíná v 9.45, resp. v 11.30 setkáním s lektorem/lektorkou v prostoru před výstavou. Nejpozději v 11.00, resp. ve 12.45 je třeba výstavu opustit spolu s ostatními návštěvníky. Vstupenky je nutno si vyzvednout vždy nejpozději před 9.15 a 11.00 v den prohlídky, později není možné je vydat.

Varianty programu: program je možno uskutečnit buď online, či prezenčně přímo ve výstavě; zvolenou variantu upřesněte ve svém e-mailu.

Technické vybavení (platí pro online programy): internetové připojení, webkamera (doporučená), mikrofon; program bude veden přes platformu MS Teams, odkaz k připojení a instrukce k programu budou zaslány e-mailem; v případě, že zvolená platforma není pro školu vyhovující, po dohodě je možné se připojit přes jiné platformy, jimiž disponuje objednávající škola.

Prosíme účastníky lektorovaných programů, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. V případě, že objednáváte lektorovaný program pro více než 20 účastníků (včetně pedagogického doprovodu), je třeba:

  • před programem zaslat na e-mail vzdelavani@nm.cz jmenný seznam všech účastníků programu s telefonními čísly na všechny členy pedagogického doprovodu 
  • na místě před programem odevzdat čestné prohlášení, že všichni přítomní splňují jednu z následujících podmínek vstupu:
    • absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem starého nejvýše 7 dní, 
    • absolvování POC (tzv. antigenního) testu s negativním výsledkem starého nejvýše 72 hodin,
    • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce, aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní.

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Klíčová slova: starověký Egypt, písemnictví, Sluneční králové, pyramidový komplex, posmrtný život, Abúsír, papyrus Westcar, uměn

Výstupy žák: chronologicky i geograficky zařadí starověký Egypt; popíše pyramidový komplex; ví, jak staří Egypťané zobrazovali lidskou postavu; chápe starověký Egypt jako zdroj inspirace západní civilizace


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
500 Kč/třída (online) 900 Kč/třída (prezenční) + max. 3 osoby ped. doprovodu zdarma