Lektorovaný program žáky seznámí s nejvýznamnějšími uměleckými slohy v českých zemích od středověku až po 19. století. Žáci se naučí rozpoznávat základní architektonické prvky jednotlivých slohů a zároveň jejich charakteristické stavby. Program se odehrává v jedinečné expozici Lapidária Národního muzea a je veden jako strategická hra.

Je možné se objednat pouze na středu (květen–červen, září–říjen) od 10.30 nebo 12 hod.

Objednávky: edukacehm@nm.cz

Vzdělávací oblast: Dějepis, Výtvarná výchova

Klíčová slova: románský sloh, gotický sloh, renesance, baroko, klasicismus, historismy

Výstupy žák: dokáže rozpoznat znaky jednotlivých slohů, určit jejich chronologické pořadí a popsat základní charakteristické stavby


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 25

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma