Jaké by to bylo, žít ve světě rozděleném železnou oponou? V rámci interaktivního edukačního programu k výstavě Import/ Export/ Rock’n’roll se žáci pomyslně vydají zpátky v čase do období takzvané normalizace. Zkusí si představit, že žijí v normalizačním Československu a přáli by si založit vlastní kapelu. Co pro to musí udělat a jakým překážkám by mohli čelit? V rámci programu se žáci seznámí jak s hudební produkcí a interprety, kteří byli státem podporováni, tak i s hudebními projevy, které stát neschvaloval. Program probíhá ve výstavě a žáci mají k dispozici pracovní listy.

Termíny:

Vždy v pondělí od 10 h, 11 h, 12 h, 13:30 h, 14:30 h, 15:30 h

Případně další termíny dle dohody na emailu cmh@nm.cz

Cílová skupina: 8.–9. třída ZŠ

Při objednávce (pouze na e-mailu) uvádějte prosím název programu, preferovaný termín, školu, věk a počet žáků.

Objednávky: cmh@nm.cz

Klíčová slova: Československo, normalizace, populární hudba, rock, kulturní politika, hudební samizdat, underground, českoslovenští hudební interpreti

Výstupy žák: Na základě práce s dobovými exponáty, tištěnými materiály a hudebními ukázkami porozumí žák různým kulturním fenoménům vážícím se k období normalizace. Díky aktivní práci s pracovním listem, společné diskuzi i samostatné práci, díky vzájemnému sdílení dojmů a nabytých poznatků je žák veden k hlubšímu promýšlení představených témat, která je schopen porovnat se situací dnes.


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
900 Kč/třída, pedagogický doprovod zdarma