Interaktivní edukační program k výstavě Import/ Export/ Rock’n’roll pomyslně přenese žáky zpět v čase do období takzvané normalizace. Žáci si zkusí představit, jakým možnostem, výzvám a omezením by stáli tváří v tvář, kdyby se chtěli v této době věnovat muzice. Získají představu o tom, jak tehdejší režim vnímal hudbu, která k nám přicházela ze Západu, a zamyslí se nad tím, jaký význam může pro člověka mít svobodný umělecký projev. V rámci programu se žáci hravou formou seznámí s různými podobami československé hudební produkce v  druhé polovině dvacátého století, od té státem podporované až po undergroundovou scénu. Program probíhá ve výstavě a žáci mají k dispozici pracovní listy.

Termíny:

Vždy v pondělí od 10 h, 11 h, 12 h, 13:30 h, 14:30 h, 15:30 h

Případně další termíny dle dohody na emailu cmh@nm.cz

Při objednávce (pouze na e-mailu) uvádějte prosím název programu, preferovaný termín, školu, věk a počet žáků.

Objednávky: cmh@nm.cz

Klíčová slova: Československo, normalizace, populární hudba, rock, kulturní politika, hudební samizdat, underground, českoslovenští hudební interpreti

Výstupy žák: Na základě práce s dobovými exponáty, tištěnými materiály a hudebními ukázkami porozumí žák různým kulturním fenoménům vážícím se k období normalizace. Díky aktivní práci s pracovním listem, společné diskuzi i samostatné práci, díky vzájemnému sdílení dojmů a nabytých poznatků je žák veden k hlubšímu promýšlení představených témat, která je schopen porovnat se situací dnes.


Cílová skupina
Střední škola

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
40 Kč/žák + 900 Kč/třída, pedagogický doprovod zdarma