Jaké měli naši slavní skladatelé záliby? Kam všude po světě se podívali? A jací to byli lidé? Lektorovaný program žáky hravým způsobem seznámí s životními cestami a tvorbou Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Žáci se také dozvědí, čím se skladatelé ve svých skladbách inspirovali.

Vzdělávací oblast: Hudební výchova

Klíčová slova: skladatelé, inspirace, každodennost, cestování, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů

Výstupy žák: zná slavné české skladatele a jejich stěžejní díla, orientuje se, v jaké době žili a která místa u nás i ve světě jsou s nimi spojená


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ

Délka
75 minut

Počet žáků
max. 20

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma