Jaké měli naši slavní skladatelé záliby? Kam všude po světě se podívali? A jací to byli lidé? Lektorovaný program žáky hravým způsobem seznámí s životními cestami a tvorbou Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Žáci se také dozvědí, čím se skladatelé ve svých skladbách inspirovali.

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Historické budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: vzdelavani@nm.cz; tel.: + 420 224 497 443; programy probíhají na základě objednávky uskutečněné s minimálně 7denním předstihem

REZERVACE PROGRAMU JE ZÁVAZNÁ. V PŘÍPADĚ, ŽE SE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEMŮŽETE DOSTAVIT, JE NUTNO REZERVACI ZRUŠIT NA E-MAILU VZDELAVANI@NM.CZ.

Platba: možná v hotovosti na pokladně či na fakturu; v případě platby na fakturu si prosím stáhněte formulář a vyplněný jej odevzdejte na pokladně 

Vzdělávací obor: Hudební výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Klíčová slova: skladatelé, inspirace, každodennost, cestování, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů

Výstupy žák: zná slavné české skladatele a jejich stěžejní díla, orientuje se, v jaké době žili a která místa u nás i ve světě jsou s nimi spojená


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ

Délka
75 minut

Počet žáků
max. 20

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma