Workshop seznámí žáky s výstavou Zneužitá muzea představující dobové předměty ze sbírek muzeí komunistických stran, která vznikala ve 2. polovině 20. století v Československu a sovětských satelitech a měla za úkol prezentovat vládnoucí komunistickou ideologii. Program je inspirován principy badatelské výuky a žáci se sami ocitnou v roli kurátorů a budou mít možnost prostřednictvím mobilní aplikace vybírat vystavené předměty a diskutovat o jejich významu a využití. Program bude zakončen diskusí o tom, jak bychom měli s vystavenými předměty nakládat a do jaké míry mění jejich význam výstavní kontext.

Vybavení: program probíhá s využitím mobilní aplikace; prosíme školy, aby každá třída byla vybavena min. 4 smartphony se čtečkou QR kódů

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Nové budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: vzdelavani@nm.cz

POKUD VÁM PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ E-MAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

REZERVACE PROGRAMU JE ZÁVAZNÁ. V PŘÍPADĚ, ŽE SE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEMŮŽETE DOSTAVIT, JE NUTNO REZERVACI ZRUŠIT NA E-MAILU VZDELAVANI@NM.CZ.

Cena: program je pro objednané školy zdarma, je však třeba uhradit vstupné do objektu, které činí 40 Kč za žáka; 3 osoby pedagogického doprovodu mají vstupné zdarma

Platba: možná v hotovosti či kartou na pokladně i na fakturu; preferovaný způsob platby sdělte u pokladny

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: ---

Klíčová slova: komunismus, stranická muzea, politika

Výstupy žák: Rozumí tomu, jak a proč vzniká muzeum, jakou roli v tom hrají politické okolnosti a jakými mechanismy se v muzeu nakládá s dějinami.


Cílová skupina
Střední škola

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 30 žáků + 3 osoby pedagogického doprovodu