Víte, jak vypadal život starověkého Egypťana? Jak se vyráběl a jak se využíval papyrus? A, že zahrady byly oslavovány jako místa lásky?

V první části lektorovaného programu k výstavě Na březích Nilu se dozvíte, jaké bylo podnebí a jak vypadala příroda ve starověkém Egyptě. Muzejní exponáty nám napoví, jaká řemesla staří Egypťané vykonávali. V druhé části prohlídky se přesuneme do staroegyptské zahrady, kde si zahrajeme staroegyptskou hru senet a nakonec si popíšeme proces a význam mumifikace.


Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel.

Objednávky: julie.tomsova@nm.cz

Výstupy žák: žák má představu o místním prostředí a podnebí; zná rostliny a zvířata starověkého Egypta; ví, kde se nachází a kdy se datuje starověký Egypt; zná staroegyptská řemesla; dokáže popsat proces a význam mumifikace; posiluje kognitivní schopnosti


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma