Žáci v rámci skupinové práce přímo v expozici zkoumají vybrané sbírkové předměty, procházejí po časové ose československých dějin 20. století a seznamují se s významnými událostmi. Program probíhá v expozici a je doplněn pracovními listy, které slouží nejen k přímé práci v muzeu s lektorem, ale nabízejí také přípravné a závěrečné aktivity přímo do výuky. Po skončení programu si skupina může prohlédnout celý objekt Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky (v ceně vstupenky).

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ

Objednávky: edukacehm@nm.cz

Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura, Dějepis, Výchova k občanství, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: první republika, mnichovská dohoda, komunismus, pražské jaro, sametová revoluce

Výstupy žák: orientuje se na časové ose dějin 20. století; na základě metody objektového učení zkoumá sbírkový předmět a odhaluje jeho příběh a kontext doby, se kterou předmět souvisí; žák se orientuje v prostoru a umisťuje předměty do slepé mapy


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 25

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma