Program seznámí žáky s okolnostmi vzniku ČSR, přiblíží roli legií a interaktivní formou představí základní podobu první republiky a vybrané osobnosti této doby. Žáci pracují ve skupinách v prostorách Národního památníku na Vítkově s pracovními listy a se sbírkovými předměty vztahujícími se k období první republiky. Po skončení programu si skupina může prohlédnout celý objekt Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky (v ceně vstupenky).

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ

Objednávky: edukacehm@nm.cz

Vzdělávací obor: Dějepis, Výchova k občanství, Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

Klíčová slova: první republika, legionáři, první světová válka, T. G. Masaryk

Výstupy žák: se orientuje v problematice činnosti československých legií a vzniku a podobě první republiky; využívá sbírkových předmětů k poznání dějin 20. století a interpretuje jejich výpověď


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 25

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma