Máme rádi zvířata nejen proto, že jsou chlupatá, ale také proto, že bývají našimi průvodci při poznávání světa hudby. Od nejútlejšího dětství se učíme, jak které zvíře nebo pták „dělá“. A zvířátka nemohou chybět ani v písničkách pro děti, hudebních pohádkách nebo Večerníčcích. Ve výstavě Hudební zvěřinec se za zvířaty vydáme na venkovský dvorek, do lesa nebo do džungle a zapojíme oči, uši i hlasivky. Prohlédneme si a poslechneme mnoho zvířat i hudebních nástrojů a také si budeme hrát, zpívat a napodobovat zvuky zvířat.


Pro rezervaci termínu nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese cmh@nm.cz. Do objednávky uveďte název programu, školy, věk a počet žáků a preferovaný termín včetně času.

Volné termíny: 

  • čtvrtek 02. 6. od 13:00, 14:00, 15:00  
  • pátek 10. 6. od  10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 
  • čtvrtek 16. 6. od 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 
  • středa  22. 6. od 13:00, 14:00, 15:00  
  • čtvrtek 30. 6. od 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Lektorovaný program je možné po dohodě objednat i během letních prázdnin.

Objednávky: cmh@nm.cz

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Klíčová slova: hudba, lidové a dětské písničky, hudební nástroje, zvířata, hlasy zvířat

Výstupy žák: zopakuje si a upevní dřívější znalosti; rozumí co je nápad (inspirace); vyzkouší si rytmické hudební nástroje


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ

Délka
45 minut

Počet žáků
max. 25

Cena
MŠ 40 Kč/žák + 500 Kč/třída, ZŠ 40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma