Čím se zdobili naši předci, kteří žili na našem území před třiceti tisíci lety? Během vzdělávacího programu prozkoumáte, jak zruční byli tehdejší lidé. Budete si moci prohlédnout nejrůznější přívěsky, náramky, čelenky a jehlice, ale také plastiky ve tvaru zvířat a sošky zobrazující lidské postavy včetně originálu Věstonické venuše. S žáky si budeme povídat o tehdy dostupných materiálech a výrobních technologiích, nahlédneme tak pod pokličku života v paleolitu. Program obsahuje prohlídku vedenou dialogickou formou propojenou aktivizačními metodami a pátracími úkoly s pomocí pracovního listu. Program je připraven ve třech variantách (pro 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ), lektor vždy program přizpůsobí věku žáků.

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Historické budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: online níže na stránce

POKUD PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ EMAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

REZERVACE PROGRAMU JE ZÁVAZNÁ. V PŘÍPADĚ, ŽE SE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEMŮŽETE DOSTAVIT, JE NUTNO REZERVACI ZRUŠIT NA E-MAILU VZDELAVANI@NM.CZ.

Platba: možná v hotovosti i kartou u pokladny či na fakturu

Objednávky: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

Klíčová slova: paleolit, doba kamenná, Věstonická venuše, šperk


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 15 + 3 osoby pedagogického doprovodu

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma