Nechte promluvit předměty, zapojte svoji hlavu a udělejte si vlastní názor na klíčové otázky českých dějin. Lektorovaný program se věnuje československým dějinám v letech 1938–1942. Žáci pracují s textem mnichovské dohody, vyhláškami, fotografiemi a jinými sbírkovými předměty (vysílačka Libuše) a na jejich základě interpretují významné události. Program využívá pracovních listů a prvků tvořivé dramatiky. Odehrává se ve Slavnostní síni a expozici. Po ukončení programu si skupina může prohlédnout celý objekt Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky (v ceně vstupenky).

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ

Objednávky: edukacehm@nm.cz

Vzdělávací obor: Dějepis, Výchova k občanství

Klíčová slova: mnichovská dohoda, Hitler, sabotáž, uzavření vysokých škol, stanné právo, atentát, Heydrich, Anthropoid, Lidice, Libuše, Ležáky

Výstupy žák: orientuje se v posloupnosti jednotlivých událostí a v jejich souvislostech; dokáže nezaujatě hodnotit a zamyslet se nad motivy a důsledky činů


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 25

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma