Udržitelný způsob života je výzvou pro každého z nás. Lektorovaný program k výstavě ZeMě pomůže žákům na příkladu každodenních činností pochopit důsledky jejich spotřebitelského chování. Dovede je k uvědomění si vlastního vlivu nejen na bezprostřední okolí, ale i vzdálený svět. Cílem programu je probudit v žácích ochotu a chuť se stát zodpovědnou součástí celku a uskutečňovat nutné změny. Na základě získaných informací budou sami hledat cesty ke změně svých návyků, postojů a hodnot směrem k zodpovědnějšímu způsobu života. Program trvá 60 minut s doporučenou navazující návštěvou výstavy (cca 30 minut).

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Historické budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: online níže na stránce

POKUD VÁM PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ E-MAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

REZERVACE PROGRAMU JE ZÁVAZNÁ. V PŘÍPADĚ, ŽE SE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEMŮŽETE DOSTAVIT, JE NUTNO REZERVACI ZRUŠIT NA E-MAILU VZDELAVANI@NM.CZ.

Kontakt: vzdelavani@nm.cz; tel.: ---

Platba: možná v hotovosti i kartou u pokladny či na fakturu; preferovaný způsob platby sdělte u pokladny

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Klíčová slova: udržitelnost, zodpovědná spotřeba, voda, jídlo, oblečení, odpady

Výstupy žák: Žáci rozumí pojmu udržitelnost; uvedou příklad spotřebního chování od zdroje po spotřebu; znají alternativy v nakládání se zdroji a odpady


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 30 žáků + 3 osoby pedagogického doprovodu

Cena
ZŠ 900 Kč/třída; SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák; 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma

Související výstavy

Ke stažení