Lektorovaný program uvede žáky do problematiky parlamentarismu. Společně s lektorem se žáci interaktivní formou seznámí s klíčovými pojmy parlamentní kultury a prodiskutují nejvýznamnější exponáty období 1848–1992. V druhé části programu si sami vyzkouší role poslanců, budou se snažit prosadit a obhájit svůj názor.

Objednávky: edukacehm@nm.cz

Klíčová slova: parlamentarismus, demokracie, svoboda, ústava, revoluce

Výstupy žák: popíše vztah mezi demokracií a parlamentem; rozumí vývoji volebního práva


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma