Lektorovaný program se věnuje událostem směřujícím k povstání českých stavů, bitvě na Bílé hoře a jejím následkům. Seznámí žáky s významnými osobnostmi napříč vyznáními, s fenoménem rekatolizace a emigrace. Program ve výstavě, jehož součástí je i samostatná práce žáků, je zaměřen též na barokní kulturu a umění. Navazuje na něj workshop v lektorské místnosti, který se zabývá druhým životem Bílé hory v literatuře, filmu, hudbě a výtvarném umění.

Vzdělávací oblast: Dějepis

Klíčová slova: bitva na Bílé hoře, třicetiletá válka, náboženství, emigrace, baroko, kultura, umění, druhý život Bílé hory, významné osobnosti

Výstupy žák: posoudí postavení zemí Koruny české v rámci habsburské monarchie, orientuje s v konfliktu, který vedl k bitvě na Bílé hoře a zná jeho hlavní osobnosti, dokáže zhodnotit následky bitvy na Bílé hoře pro obyvatele českých zemí, uvede příklady umění vztažené k této zlomové události.


Cílová skupina
Střední škola

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma