Vybrat si můžete z těchto dvou programů:

Gotika na vlastní kůži

Baroko na vlastní kůži

Konkrétní nabízený rámec: 

  • sledování odrazu slohového estetického cítění v architektuře,
  • obeznámení s dobovým písmem a vlastní písařská a výtvarná zkušenost,
  • představení slohově určujících prvků v hudbě a nácvik dobové skladby,
  • expresivní cvičení „socha - sochař“ pro vystižení emočních východisek slohu,
  • nácvik a provedení dobového tance.

Pro studenty pedagogiky a uměleckých oborů mohou být na závěr uplatněné polyestetické principy blíže představeny a případně bude otevřena diskuse.   

Termíny flexibilní, dle vytíženosti.

Při objednávce (pouze na e-mailu) uvádějte prosím název programu, preferovaný termín, školu, věk a počet žáků.

Objednávky: cmh@nm.cz

Vzdělávací oblast: Hudební výchova, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: vnímání, exprese, tanec, zpěv (i vícehlasý), perkuse, architektura

Výstupy žák: kultivuje své estetické vnímání, pohybově a výrazově reaguje na umělecké podněty; zažívá radost z vlastní hudební produkce a tance


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 40 Kč/žák + 900 Kč/třída, pedagogický doprovod zdarma