Trasa vltavských vod malebnou českou krajinou, plnou rusalek, hradů a starých zřícenin. Nevěřili byste, co dalšího je v této několikaminutové skladbě zaznamenáno. Děti se nejdříve seznámí se životem a tvorbou Bedřicha Smetany a poté si názornou a tvůrčí formou představí program symfonické básně Vltava. Program, založený na poslechu skladby a jejím výtvarném ztvárnění, probíhá s ohledem na věk dětí v expozici.

Cílenost: varianta I. – mateřské školy, 1.–3. třída ZŠ / varianta II. – 2.stupeň ZŠ, SŠ

Objednávky: alena.reichova@nm.cz, tel.: 222 221 325

Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: Bedřich Smetana, Má vlast, klasická hudba 19. století

Výstupy žák: zná nejznámější Smetanova díla, je schopen hudbu vnímat adekvátně jejímu ob­sahovému tématu


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 30, minimální účast 15 žáků

Cena
MŠ 500 Kč/třída, ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 40 Kč/žák + 900 Kč/třída, pedagogický doprovod zdarma