Jak je možné hudbou vyjádřit charakter postav? Umí hudba vyjádřit nejen lidské vlasnosti a pocity, ale třeba i zvíře? Jaký význam měla opera Libuše v dějinách Národního divadla a našeho státu? Během programu vás seznámíme nejen s operou Libuše, ale i s osobností Bedřicha Smetany.

V současné době jsou objednávky tohoto programu dočasně pozastaveny. Místo programu je možné objednat komentovanou prohlídku expozice. Děkujeme za pochopení.

Cílenost: 4.–6. třída ZŠ

Objednávky: alena.reichova@nm.cz, tel.: ---

Vzdělávací obor: Dějepis, Hudební výchova, Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura

Klíčová slova: Bedřich Smetana, Libuše, Má vlast, Národní divadlo

Výstupy žák: zná ne­jznámější Smetanova díla i pověst o Libuši, je schopen hudbu vnímat adekvátně jejímu obsahovému tématu


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Délka
150 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
30 Kč/žák + 900 Kč/třída, pedagogický doprovod zdarma