Program k expozici Bedřich Smetana (1824–1884).

Jak je možné hudbou vyjádřit charakter postav? Umí hudba vyjádřit nejen lidské vlasnosti a pocity, ale třeba i zvíře?  Jaký význam měla opera Libuše v dějinách Národního divadla a našeho státu? Během programu vás seznámíme nejen s operou Libuše, ale i s osobností Bedřicha Smetany.
 
Cílenost: 4.–6. třídy ZŠ

Objednávky: alena.reichova@nm.cz, tel.: 222 221 325

Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: Bedřich Smetana, Libuše, Má vlast, Národní divadlo

Výstupy žák: zná ne­jznámější Smetanova díla i pověst o Libuši, je schopen hudbu vnímat adekvátně jejímu obsahovému tématu


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Délka
150 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
900 Kč/třída, pedagogický doprovod zdarma