Víte, kam, proč a jak lidé před 150 lety cestovali? Na lektorovaném programu se žáci prostřednictvím postavy britského gentlemana Philease Fogga, z románu Cesta kolem světa za 80 dní od Julese Verna, seznámí s fenoménem cestování v 19. století. Představíme si zajímavé exponáty z různých částí světa a ukážeme si, jak vypadala mapa tehdejšího světa, jak věda a technologický pokrok změnily dopravu a jaké motivy kromě zvídavosti a touhy po poznání cestovatele vedly.

Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel.

Objednávky: julie.tomsova@nm.cz

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, Fyzika, Dějepis, Výchova k občanství, Zeměpis

Vzdělávací oblast: Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda

Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana

Klíčová slova: cestování, doprava, vědecký pokrok, sběratelství, literatura

Výstupy žák: je seznámen s obrazem světa a fenoménem cestování a cestovatelství v 19. století; pochopí, jakou roli hrál vědecký pokrok a technologické vynálezy v propojení tehdejšího známého světa; umí popsat motivace cestovatelů


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
MŠ 500 Kč/třída, ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma