Program žáky provede událostmi roku 1968 a seznámí je s osudem Jana Palacha. Žáci při práci využijí repliky dobových plakátů, tiskovin a vládních dokumentů a také poslech hudby, která na srpnové události roku 1968 přímo reagovala. Program probíhá v expozici a žáci mají k dispozici pracovní listy. Po ukončení programu si skupina může prohlédnout celý objekt Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky (v ceně vstupenky).

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ

Objednávky: edukacehm@nm.cz

Vzdělávací obor: Dějepis, Výchova k občanství, Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

Klíčová slova: pražské jaro, srpnová okupace, protestsong, Jan Palach, Akční program, Dva tisíce slov

Výstupy žák: zná motivy a důsledky událostí roku 1968; interpretuje texty protestsongu


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 25

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma