Lektorovaný program seznámí žáky s vývojem parlamentní kultury od roku 1848 do počátku 90. let 20. století. Společně s lektorem si prohlédnou a prodiskutují nejzajímavější exponáty z daného období.  Současně se žáci interaktivní formou zamyslí nad významem parlamentní kultury pro dnešní dobu.

Objednávky: edukacehm@nm.cz

Klíčová slova: parlamentarismus, ústava, demokracie, revoluce, svoboda

Výstupy žák: popíše vztah mezi demokracií a parlamentem; rozumí vývoji parlamentarismu a volebního práva


Cílová skupina
Střední škola

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma