Lektorovaný program pro školní skupiny nabízí nezatížený pohled na postavu komunistického novináře Julia Fučíka. V prostoru výstavy budou studenti pátrat po různých zápletkách souvisejících s Fučíkovým životem a odkazem. Díky dobovým pramenům a prostřednictvím práce s edukačním komiksem získají studenti komplexní pohled na postavu Julia Fučíka, ale také na to jak s jeho příběhem pracovala komunistická propaganda. Program vznikl ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů.

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ

Objednávky: edukacehm@nm.cz

Vzdělávací oblast: Dějepis, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: totalita, Julius Fučík, komunistická propaganda

Výstupy žák: rozumí pojmům totalita, komunismus, propaganda a přemýšlí o nich


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola