Co měli slavní čeští skladatelé společného a v čem se lišili? Jak žili, tvořili a z čeho čerpali inspiraci? Lektorovaný program přiblíží a porovná životní příběhy Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Seznámí žáky s jejich přístupem k tvorbě, do které se otiskly historické i ryze osobní události.

Prosíme účastníky lektorovaných programů, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Před programem je třeba odevzdat jmenný seznam všech účastníků programu s telefonními čísly na všechny členy pedagogického doprovodu, a to předem v elektronické podobě na e-mail vzdelavani@nm.cz, případně ve fyzické podobě při příchodu do muzea. 

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Historické budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: online rezervace níže na stránce

POKUD VÁM PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ E-MAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

Platba: možná v hotovosti na pokladně či na fakturu; v případě platby na fakturu si prosím stáhněte formulář a vyplněný jej odevzdejte na pokladně 

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova

Klíčová slova: skladatelé, inspirace, doba a dílo, každodennost, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů

Výstupy žák: zná slavné české skladatele, jejich stěžejní díla a možné inspirace k tvorbě; uvažuje o jejich tvorbě na pozadí historických událostí i jejich životního příběhu


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
75 minut

Počet žáků
max. 20

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma

Fakturační formulář