Co měli slavní čeští skladatelé společného a v čem se lišili? Jak žili, tvořili a z čeho čerpali inspiraci? Lektorovaný program přiblíží a porovná životní příběhy Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Seznámí žáky s jejich přístupem k tvorbě, do které se otiskly historické i ryze osobní události.

Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova

Klíčová slova: skladatelé, inspirace, doba a dílo, každodennost, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů

Výstupy žák: zná slavné české skladatele, jejich stěžejní díla a možné inspirace k tvorbě; uvažuje o jejich tvorbě na pozadí historických událostí i jejich životního příběhu


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
75 minut

Počet žáků
max. 20

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma