Nebojácný Šemík nás přenese za hradby Vyšehradu a přichystáme i slavnou svatbu Libuše a Přemysla. Na chvíli se ponoříme do dávných věků naší minulosti a možná i zjistíme, v čem jsme si podobní a v čem odlišní. Hudeb­ně-pohybová dílna s prvky dramatiky, která se snaží dětem zprostředkovat především radost ze společného muzicírování a tvoření. Program probíhá v učebně.
Program vede lektorka Lenka Pospíšilová


Do objednávky uveďte název programu, školy, věk a počet žáků a preferovaný termín včetně času.

 

Volné termíny v roce 2022: 

  • 17. ledna od 9:00
  • 26. ledna od 10:30
  • 17. února od 9:00 
  • 18. února od 9:00 
  • 3. března od 10:30
  • 4. března od 10:30
  • 20. dubna od 9:00 nebo 10:30
  • 4. května od 10:30
  • 5. května od 9:00 nebo 10:30

Objednávky: cmh@nm.cz

Vzdělávací oblast: Hudební výchova, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: pověsti, zpěv, rytmus

Výstupy žák: zažívá radost z vlastní hudební produkce a ze zpěvu


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ

Délka
75 minut

Počet žáků
min. 20, max. 50

Cena
MŠ 40 Kč/žák + 500 Kč/třída, ZŠ 40 Kč/žák + 900 Kč/třída, pedagogický doprovod zdarma