Lektor seznámí žáky s okolnostmi vedoucími k bitvě na Bílé hoře a s tím, co její výsledek znamenal pro zúčastněné strany a pro další směřování zemí Koruny české. Představí jim osudy konkrétních lidí, mimo jiné Jana Amose Komenského, po této zlomové události. Vedle politického dění se žáci seznámí též s různými aspekty barokní kultury včetně umění. Dozvědí se například, jaký význam mělo pro barokního člověka náboženství. Na lektorovaný program ve výstavě, jehož součástí je i samostatná práce žáků, navazuje workshop v lektorské místnosti, který se věnuje ohlasům bitvy na Bílé hoře v umění.

Cílová skupina: 7.–8. třída ZŠ

Vzdělávací oblast: Dějepis

Klíčová slova: bitva na Bílé hoře, třicetiletá válka, Jan Amos Komenský, baroko, kultura, náboženství, umění

Výstupy žák: objasní příčiny a důsledky bitvy na Bílé hoře a postavení českých zemí v rámci habsburské monarchie, uvede příklady barokních uměleckých památek


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma