Co jsou to stereotypy, jak fungují a proč je dobré nenechat se stáhnout do jejich pasti? Interaktivní workshop spojený s besedou s romskou osobností otevírá nové úhly pohledu na předsudky a stereotypy, a to nejen o Romech, ale i o nás samotných… Program je lektorován romským i neromským lektorem.

Tento program je realizován v rámci projektu Centrum Romů a Sintů v Praze, který je podpořen Norskými fondy.

Objednávky: edukacehm@nm.cz

Klíčová slova: stereotypy a předsudky, xenofobie a rasismus, výchova k toleranci, romské osobnosti


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
60 minut, 90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 20 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma