Co je a co není válka? Proč doprovází člověka od nejstarších dob až do přítomnosti? Jaké jsou její příčiny, motivy a podoby? Během lektorovaného programu k výstavě „Tváře války“ se prostřednictvím rozmanitých muzejních exponátů seznámíte s válkou jako součástí života nás všech na celé planetě. Dozvíte se, proč je důležité tento jev studovat, jak o válce přemýšlet a jak ji porozumět.

Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel.

Objednávky: julie.machatova@nm.cz

Vzdělávací oblast: Dějepis, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: válka, konflikt, kultura, náboženství, každodennost

Výstupy žák: je seznámen s válkou jako univerzálním fenoménem, který je trvalou součástí života člověka na planetě již od nejstarších dob a který prostupuje všemi rovinami společnosti; porozumí tomuto jevu a pochopí důležitost jeho studování


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ

Délka
60 minut, 90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma