Víte, k čemu je válka dobrá? Jak souvisí technologický pokrok s válečnými konflikty? Má válka i nějaké jiné přínosy? V rámci programu si nejprve prohlédneme výstavu „Tváře války“ a představíme si zajímavé muzejní exponáty z různých koutů světa. Poté se společně zamyslíme nad tradičním vnímáním války v naší společnosti, rozbijeme tyto zažité představy a seznámíme se s různými aspekty války napříč kulturami.

Na závěr lektorovaného programu jsme nově zařadili také reflexi aktuálního dění na Ukrajině. Diskuze s žáky je zaměřena především na ohlasy války ve veřejném a mediálním prostoru, nikoliv na samotné příčiny, průběh a důsledky války. Žáci na základě obrazového materiálu komentují současné dění a nálady nejen uvnitř české společnosti, ale i v globálním měřítku. Mají rovněž prostor vyjádřit své vlastní názory, myšlenky, otázky, ale i obavy. V rámci debaty si vysvětlíme a ukotvíme pojmy solidarita, tolerance a respekt na straně jedné, a xenofobie a ostrakismus na straně druhé.

Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel.

Objednávky: julie.machatova@nm.cz

Vzdělávací obor: Dějepis, Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura

Průřezová témata: Multikulturní výchova

Klíčová slova: válka, kultura, náboženství, fenomén, pokrok, umění

Výstupy žák: má představu o fenoménu válka, je seznámen s obecnými představami o válce i jejími širšími kulturními souvislostmi; porozumí tomuto jevu a pochopí důležitost jeho studování v kontextu


Cílová skupina
Střední škola

Délka
60 minut, 90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma