Víte, k čemu je válka dobrá? Jak souvisí technologický pokrok s válečnými konflikty? Má válka i nějaké jiné přínosy? V rámci programu si nejprve prohlédneme výstavu „Tváře války“ a představíme si zajímavé muzejní exponáty z různých koutů světa. Poté se společně zamyslíme nad tradičním vnímáním války v naší společnosti, rozbijeme tyto zažité představy a seznámíme se s různými aspekty války napříč kulturami.

Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel.

Objednávky: julie.machatova@nm.cz

Vzdělávací oblast: Dějepis, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: válka, kultura, náboženství, fenomén, pokrok, umění

Výstupy žák: má představu o fenoménu válka, je seznámen s obecnými představami o válce i jejími širšími kulturními souvislostmi; porozumí tomuto jevu a pochopí důležitost jeho studování v kontextu


Cílová skupina
Střední škola

Délka
60 minut, 90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
SŠ 40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma