Vědecký pokrok a technologické vymoženosti změnily obraz světa. Rozvoj lodní a železniční dopravy v 19. století učinil cestování snazší, rychlejší, ale i dostupnější. Během lektorovaného programu se žáci prostřednictvím muzejních exponátů seznámí s fenoménem cestovatelství a dozví se, kam, proč a jak lidé před 150 lety cestovali. Vedle hodnocení role vědy a dopadu nových technologií na lidstvo zavítáme také do bývalých kolonií – Indie, Malajsie, Indonésie, Číny, Hongkongu, Singapuru, Gibraltaru nebo Adenu – a podíváme se na tehdejší koloniální aspirace západních mocností a dnešní kritický názor na tuto problematiku. Žáci prostřednictvím jednotlivých zastavení na výstavě pochopí, jak převratné technologické objevy a vědecký pokrok současníky fascinovaly, ale jak zároveň vyvolaly množství znepokojivých otázek. Řada z nich je zachycena v tehdy velmi oblíbených vědecko-fantastických románech, především v díle zakladatele tohoto žánru Julese Verna.

Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel.

Objednávky: julie.tomsova@nm.cz

Vzdělávací obor: Dějepis, Zeměpis, Člověk a jeho svět, Fyzika, Výchova k občanství

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda

Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana

Klíčová slova: cestování, vědecký pokrok, technologie, science fiction, kolonialismus a dekolonialismus

Výstupy žák: je seznámen s fenoménem cestování v 19. století a problematikou s ním spojenou; pochopí roli vědy v tehdejší společnosti a dokáže zhodnotit dopady nových technologií na lidstvo; porozumí tehdejším koloniálním aspiracím i dnešnímu kritickému pohledu na ně


Cílová skupina
Střední škola

Délka
60 minut, 90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma