Obraz světa z počátku 19. století se v následujících desetiletích s pomocí vědy bleskurychle zpřesňoval, propojoval a zmenšoval. Příznivý globální politický vývoj a nové technologické vynálezy učinily cestování výrazně snazší. Byl zahájen lodní provoz v Suezském průplavu, vybudována Velká indická železnice a tratí propojena i Severní Amerika. Indie, Singapur a Hongkong se staly britskými koloniemi, a Japonsko se otevřelo příchodu cizinců. Cestování se stalo jednodušší, rychlejší a dostupnější. Začala éra masové turistiky. Prostřednictvím vystavených exponátů se žáci seznámí s oblíbenými dopravními prostředky a cíli tehdejších cestovatelů. Řeč bude i o populární kultuře, především literatuře, která dobovou fascinaci fenoménem cestování a vědeckého pokroku zachycuje.

Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel.

Objednávky: julie.tomsova@nm.cz

Vzdělávací obor: Dějepis, Zeměpis, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: cestování, vědecký pokrok, technologie, kolonialismus, science-fiction

Výstupy žák: je seznámen s fenoménem cestování v 19. století a problematikou s ním spojenou; pochopí roli vědy v tehdejší společnosti a dokáže zhodnotit dopady nových technologií na lidstvo; má představu o tom, jak vědecký pokrok současníky fascinoval a jak se jejich zájem odrážel i v populární kultuře


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ

Délka
60 minut, 90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma