Program k expozici Člověk – nástroj – hudba

Využijte příležitosti zblízka vidět a slyšet středověké a renesanční hudební nástroje jakými jsou zvířecí rohy, chrota, cink, fidula, psalterium, středověká harfa a jiné. Za doprovodu praktických hudebních ukázek se seznámíte s téměř kompletní vývojovou řadou všech druhů dechových a strunných nástrojů. Program je přizpůsoben věku dětí, u mladších je obohacen o zpěv, u starších o přiblížení fyzikálních aspektů tvorby.

 

Do objednávky uvádějte prosím název programu, preferovaný termín, školu, věk a počet žáků.

Volné termíny:  29. a 30. dubna, 24. a 25. května vždy od 9, 11 a 14 hod. 

Objednávky: cmh@nm.cz

Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: dechové nástroje, strunné nástroje, Pavel Macků

Výstupy žák: umí zařadit nástroj do nástrojové skupiny, vidí kontinuitu vývoje nástrojů, je schopen pojmenovat mnohé, dnes méně známé nástroje


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
60 minut

Počet žáků
min. 20, max. 50

Cena
MŠ 500 Kč/třída, ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 40 Kč/žák + 900 Kč/třída, pedagogický doprovod zdarma